Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Phụng vụ mới


 
PHỤNG VỤ MỚI

     Ở một xứ truyền giáo.

Chuông điện thoại reo, anh bắt máy, có tiếng nói bất bình:

-“Xin hỏi, các cha người Việt đều như thế sao ?”

Anh ngạc nhiên hỏi lại: “Chuyện gì vậy ?”

Tiếng nói bên kia lớn hơn:

-“Tại sao khi đi rước lễ, ai rước lễ thì rước lễ, còn trẻ em lên để linh mục chúc lành, thì cha sở của tôi chúc lành cho các em xong rồi phát cho chúng nó cái kẹo sô-cô-la, trẻ em khi nhận đứa thì nói a-men, đứa thì nói cám ơn. Như thế là sao, quá rồi, ông cha coi thường thánh lễ quá”.

Sau đó anh mới biết là có một linh mục người Việt không biết học ở trường lớp nào, đã cho người lớn rước lễ và phát kẹo sô-cô-la cho con nít khi họ sắp hàng lên rước lễ !
Phụng vụ mới chăng ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.