Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Thay đổi

THAY ĐỔI
 
 

     Nơi ngài, người ta có thể thấy cuộc đời của ngài được biến đổi như sau:

Khi còn là chủng sinh: cuộc sống khép nép, dễ thương, giáo dân ai cũng mến.

     Khi còn làm phó tế: tiếng nói có hơi cao, mặt ngước cao, có khoảng cách với giáo dân.

Sau khi chịu chức linh mục: ăn nói bạt mạng, quên mất phép lịch sự căn bản, tính tình lúc nóng lúc lạnh vì kiêu ngạo, giáo dân tránh mặt ngài.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.