Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Yêu thương và công bằng

YÊU THƯƠNG VÀ CÔNG BẰNG
 
 

      Giáo dân hỏi cha sở:

-“Con nghe một linh mục nói là khi phán xét thì Chúa chỉ lấy yêu thương mà phán xét, không cần sự công bằng, phải không cha ?”

Cha sở trả lời:

-“Thiên Chúa là tình yêu, khi con còn sống thì tình yêu của Chúa trãi rộng trên vũ trụ này và trên cuộc sống của con, từ khi con chào đời cho đến khi con nhắm mắt tắt hơi. Nhưng khi con ra trước tòa phán xét của Chúa, thì Chúa lấy sự rất công bằng của Ngài để xét xử con, ở đây (tòa phán xét) tình yêu núp sau sự công bằng”.

Nếu không có sự công bằng của Chúa, thì con người ta sống không cần lẽ ph...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.