Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Người nước Lỗ cầm sào

NGƯỜI NƯỚC LỖ CẦM SÀO
 
 

     Nước Lỗ có một người cầm tận dưới gốc cây tre dài, ban đầu cầm thẳng đứng, nên không thể đi vào thành, sau đó cầm ngang lại vô không được, anh ta nghĩ không ra cách gì khác để vào thành.

     Qua một lúc sau, có một ông già đi đến, nói với anh ta:

-“Mặc dù tôi không nói thánh, nhưng sự việc thì nhìn thấy rất nhiều, tại sao anh không dùng cưa cắt ngang ở giữa rồi cầm đi vào ?”

     Người ấy cảm thấy có lý liền cưa đôi cây tre.
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     Công lao vào sâu trong rừng kiếm được cây tre dài vác về để dùng, vậy mà không dùng trí óc để đi vào thành, mà lại nghe lời nói của người ngu để cắt mất cây tre, đúng là công toi.

     Cây tre dài giống như là ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, để tôi sống đẹp lòng Ngài và để tôi được hưởng hạnh phúc Nước Trời, ma quỷ là tên xúi giục tôi cắt đứt ân sủng ấy bằng những hành vi phạm tội. Và tôi vì đã không cầu nguyện, không dùng trí khôn ngoan của Thiên Chúa ban cho để xử dụng ân sủng cho đúng với ý Chúa, nên rất dễ dàng nghe lời của ma quỷ mà tự mình cắt mất tình nghĩa với Thiên Chúa.
     “Lạy Chúa, xin cho con biết dùng trí khôn ngoan, óc phán đoán, và những khả năng khác mà Chúa đã ban cho con, để con sống đẹp lòng Chúa và có ích cho mọi người. Xin cho con biết mau mắn nghe Lời Chúa dạy, và cương quyết từ chối những lời xúi giục của sa-tan và những thú vui của nó.”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư