Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Hành hạ người chết

HÀNH HẠ NGƯỜI CHẾT
 
 

      Gia đình người quá cố là đại ân nhân của giáo xứ nọ, đương nhiên cả gia đình đều là người Ki-tô hữu. Con trai ở Mỹ về Việt Nam thăm bà con không may bị tai nạn chết, gia đình đến nhà thờ xin cha làm lễ an táng, cha sở (mới đổi về) phán một câu:

-“Không có sổ rửa tội, không làm lễ an táng…”

Không biết khi cha sở nhận tiền dâng cúng của giáo dân thì có hỏi có sổ rửa tội không ?
Đúng là cha sở có quyền…hành hạ người chết.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.