Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Tìm đồ nhóm lửa

TÌM ĐỒ NHÓM LỬA
 
 
     Nước Ngụy có một người, buổi tối đột nhiên lại sinh bệnh, vội vàng kêu đệ tử thắp đèn.

     Bốn bề tối om, không biết tại sao mà tên đệ tử tìm hoài cũng không ra đồ nhóm lửa, người nước Ngụy thôi thúc rất gấp gáp, tên đệ tử giận dữ nói:

-“Thầy trách mắng người cũng là quá vô lý ! Trời tối như om, sao thầy không cầm đèn đến tìm tôi, để tôi tìm được đồ nhóm lửa chứ ?”
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     “Dục tốc bất đạt“ theo “Đại từ điển tiếng Việt“ có nghĩa là: “Nôn nóng, muốn thật nhanh, bỏ qua mọi trật tự cần thiết, thường không thành công”, đại ý là nhắc nhở chúng ta làm việc gì cũng phải từ từ, đâu ra đó, chậm mà chắc...

     Trong cuộc sống đời thường mọi người đều hối hả, tất tật chạy đua với thời gian, nhưng thời gian thì “không thèm“ chạy đua với con người, nó vẫn từ từ đủng đỉnh lướt qua cuộc sống của anh và của tôi.

     Trong đời sống thiêng liêng thì không phải như thế, người Ki-tô hữu không chạy đua với thời gian, nhưng cùng đồng hành với thời gian, chỉ có một việc quan trọng nhất mà người Ki-tô hữu phải vượt qua thời gian, phải làm ngay không chậm trể, đó là giục lòng sám hối, ăn năn chừa tội để nhận lại ân sủng của Chúa.

     “Giục lòng sám hối” là phải hối cải ngay, đi cáo mình xưng tội ngay không chậm trể, lúc này chúng ta không đủng đỉnh đồng hành với thời gian nữa, mà là phải vượt qua án phạt do tội gây ra, nghĩa là chúng ta “đi bước trước” cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Ngài chậm giận để chúng ta phải làm ngay việc chúng ta phải làm đó là lập tức sám hối.

     Là một linh mục của Chúa, hàng ngày giảng về sự sám hối cho tín hữu, tôi có luôn xét minh và lập tức sám hối những tội của tôi chăng ?
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư