Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Ngủ gật

NGỦ GẬT
 
 

Đang dâng lễ, cha sở thấy ông trùm cú một cái thật mạnh trên đầu của em bé trai đang ngủ gật trong nhà thờ.

Lễ xong ngài nói với ông trùm:

-“Con nít ngủ trong nhà thờ, ông cứ để cho nó ngủ vì nó không làm ồn ào, Chúa cũng không phạt nó đâu, nhưng ông đánh nó thì làm cho mọi người chia trí lo ra khi dự thánh lễ...”

Nói xong ngài cảm thấy vui vui, vì ngài biết làm cho giáo dân lo ra chia trí khi tham dự thánh lễ chính là các ông trong ban trật tự, các ông bà trùm, chứ không phải là các em bé ngủ gật.v.v...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.