Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Góp ý

GÓP Ý
 
 

      Thánh lễ ngày thường cha sở không bao giờ giảng, dù chỉ một câu Phúc Âm gợi ý cũng không, giáo dân cảm thấy đi lễ mà chủ tế không giảng thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn nói với cha:

-“Thưa cha, lễ ngày thường cha có thể giảng vài câu sau Phúc Âm được không cha ?”

-“Giảng hay không là quyền của tôi, không thích thì đừng đi lễ nữa…”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.