Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Bát thác tướng quân

BÁT THÁC TƯỚNG QUÂN


Lúc Lý Nguyên Anh làm thích sứ ở Giáng Châu thì có nhiều hành vi kiêu ngạo quá mức, tham quân Bùi Luật nhiều lần khuyên bảo, Lý Nguyên Anh giận dữ vô cùng, ra lệnh cho thuộc hạ dùng cây trúc cứng quất Bùi Luật. Về sau Bùi Luật về kinh đô tường trình công việc, đem tất cả sự việc báo cáo với hoàng đế.
Hoàng đế hỏi Bùi Luật: “Nhà người bị đánh mấy hèo ?”
Bùi nói: “Trước sau cọng lại là tám ạ !”
Hoàng đế lập tức ra lệnh cho Bùi Luật chuyển thăng lên tám bậc làm đệ lục phẩm.
Sau khi Bùi Luật trở về Giáng Châu, thở dài nói:
-         “Mạng sống của ta thật nhẹ, nếu như nói thêm một roi thì không phải là thăng lên ngũ phẩm hay sao ?”
Có người nghe được liền cười lớn, chế nhạo Bùi Luật là “Bát thác tướng quân”.
                                (Triều Dã Thiểm Tải)
Suy tư:
     Thiên Chúa không hỏi các thánh tử đạo: “Con bị người ta đánh mấy roi, mấy hèo, đâm mấy nhát dao, hoặc là bị xẻo mấy miếng thịt...” để mà thưởng công cho các ngài, bởi vì Thiên Chúa biết rất rõ, các ngài vì trung thành với giáo huấn của Ngài mà hy sinh mạng sống của mình, chứ không phải như tên viên quan kia bị đánh và mang một nỗi căm hờn trong lòng...
     Có một vài tín hữu mỗi lần trong nhà xứ có việc gì đó mà cha sở nhờ giúp một tay thì la bai bãi, nào là con quá bận việc, nào là con phải về quê trong ngày đó.v.v... hoặc là ra điều kiện với cha sở: con giúp cũng được thôi, nhưng dứt khoát là không làm chung với thằng cha đó, không quét nhà thờ với con mẹ đó, con ghét cay ghét đắng với mấy cái bản mặt đó lắm, vân vân và vân vân. Nhưng đến khi trong giáo xứ có dịp lễ lớn như Đức Tổng giáo phận đến nhà thờ ban phép Thêm Sức cho trẻ em, thì dù cha sở không nhờ họ cũng đến làm, chạy lăng xăng, la chỗ này hét chỗ nọ ra vẻ ta đây cũng có phần...chỉ huy trong giáo xứ !

Họ làm việc nhà Chúa với một tâm tình khoe khoang, họ làm việc nhà Chúa mà đòi gạt bỏ anh em chị em ra khỏi cộng đoàn vì ích kỷ cá nhân, để rồi đổ tội cho người khác là làm cản trở công việc phục vụ của họ nơi giáo xứ. Rồi như người Pha-ri-siêu cầu nguyện trong đền thờ, họ nói thẳng với Chúa: “Lạy Chúa, con rất muốn phục vụ nhà Chúa, nhưng cái thằng cha X... ấy cứ chỉ trích con này nọ, và cái con mẹ N...nọ cứ nhìn con xoi mói, nếu Chúa cho họ đừng đến nhà thờ để con phục vụ Chúa cách thoải mái hơn thì tốt biết bao !”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư