Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Kế hay của Ngô Quân


KẾ HAY CỦA NGÔ QUÂN
Ngô Quân của nước Tề viết văn chương ngập tràn lời lẽ khảng khái và mạnh mẽ hùng hồn.
Lúc Lương Võ đế bị Hầu Cảnh vây khốn ở đài thành, triều đình bèn mời Ngô Quân ra mưu chống địch, ông ta sợ không biết làm sao trả lời, bèn mở miệng nói:
-         “Chủ ý của tôi, mau mau đầu hàng là thượng sách nhất !”
                                     (Tùy Đường Gia thoại)

Suy tư:
     Ai nói nhiều nhưng làm ít, thì người ta gọi là người ba hoa, khoác lác, nổ.v.v... và thường thì người ta không mấy tin tưởng những người như thế.
     Trong các sách Phúc Âm, thánh cả Giu-se không nói gì cả, nhưng gương sáng của ngài thì con người ta học hoài cũng không hết; Đức Mẹ Ma-ri-a cũng chỉ nói có vài câu mà thôi, nhưng câu nào cũng trở thành mẫu mực cho nhân loại noi theo, và đức hạnh của Mẹ thì tuyệt vời, cả thần thánh thiên quốc cũng phải nghiêng mình cảm phục, huống chi là con người !
     Cho nên, lời nói cần phải cẩn thận, đừng bạ đâu nói đó, đừng mở miệng ra là nói tràng giang đại hải, bởi vì :
     “Sàng rồi, trấu ở lại sàng,
     nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay.
     Có thử lửa mới biết bình thợ gốm,
     nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay.
     xem quả thì biết vườn cây,
     Nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.
     chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng :
     Muốn biết người, phải nghe miệng nói năng”
     Người nói nhiều thường là người không giữ được những điều bí mật, như sách Huấn Ca nói :
     “Tiết lộ bí mật thì chẳng còn ai tin,
     và không kiếm được bạn tâm tình nữa” .
Ngô Quân viết văn hay ho, mạnh mẽ hùng hồn, nhưng trong đầu óc thì không một chút ấn tượng về những gì mình viết...

 Nói nhiều, khoe khoang đều là biểu hiện một tâm hồn trống rổng và ích kỷ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư