Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Chúa nhật 8 thường niên


CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 6, 24-34.
“Anh em đừng lo lắng về ngày mai”.

Anh chị em thân mến,
Nội dung của bài đọc thứ nhất trong sách tiên tri I-sai-a đã cho chúng ta thấy rất rõ ràng lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại, dù cha mẹ có bỏ rơi con mình, thì Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương con người. Trong bài tin mừng Đức Chúa Giê-su cũng khẳng định lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, Ngài luôn chăm nom con người, qua hình ảnh chim trên trời không gieo không gặt, và hoa huệ ngoài đồng không dệt không thêu mà Thiên Chúa vẫn lo cho chúng nó, huống hồ chúng ta là con cái của Ngài.

1.   Phó thác không có nghĩa là khoán trắng cho Chúa.
Phó thác là đem cuộc sống của mình đặt vào trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, là xác tín cuộc sống hôm nay vui buồn, đau khổ hạnh phúc là bởi tình yêu Thiên Chúa ban cho để tôi luyện đức tin và lòng yêu mến của chúng ta vào Thiên Chúa.

Phó thác không chỉ là tin yêu vào Thiên Chúa quan phòng, nhưng còn là cộng tác và chia sẻ với Thiên Chúa về những suy nghĩ lo âu vui buồn trong cuộc sống với Ngài, bởi vì Thiên Chúa tuy rằng rất yêu thương và chăm sóc chúng ta, nhưng Ngài không muốn chúng ta thụ động ỷ lại vào tình yêu của Ngài, để rồi trở thành những đứa con ù lì trong cuộc sống không trở thành những chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa.

2.   Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước.
Có những người trong chúng ta chỉ biết Nước Thiên Chúa là thiên đàng hạnh phúc vì có Thiên Chúa hiện diện, nhưng rất ít người hiểu Nước Thiên Chúa là gì và sự công chính của nó là gì ?

Nước Trời là thiên đàng, là nơi mà Thiên Chúa ngự và là nơi mà chúng ta hướng đến sau khi từ giả cuộc sống đời này, và sự công chính của Nước Trời là yêu thương, khiêm tốn và phục vụ. Nước Trời thuộc về tương lai của những người công chính, tức là những người ngay khi còn sống ở thế gian đã thực hành sự công chính của Nước Trời, đó là khi họ phục vụ tha nhân trong khiêm tốn, đó là khi họ vì sự công chính mà bị bách hại, đó là khi họ vì yêu thương mà tha thứ cho những kẻ hại mình.v.v...

Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, Ngài tạo dựng vũ trụ là để cho chúng ta hưởng dùng, nhưng có rất nhiều lần chúng ta giận dữ nói với mọi người: Thiên Chúa bỏ rơi tôi rồi, Thiên Chúa để tôi gặp nhiều. Chúng ta quên mất lời Chúa đã hứa: Cho dù cha mẹ có quên con cái chăng nữa, thì Ngài cũng chẳng quên chúng ta bao giờ[1].

Chỉ có chúng ta vì tham lam, vì kiêu ngạo mà quên mất Thiên Chúa, chứ Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta; chỉ có chúng ta vì ham mê những cám dỗ của ma quỷ và những thú vui xác thịt mà quên mất Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn cứ chờ đợi và sẵn sàng tha thứ tội cho chúng ta.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. [1] Is 49, 15.