Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Hoàn toàn trái ngược


HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC
Một hôm, Đường Thái Tông đứng dưới cây đào, nói:
-      “Cây đào này tốt thật !”
Vũ Văn Sĩ đứng một bên lập tức tiếp lời:
-         “Đây đúng thật là gốc cây đào, trên thế gian chỉ có một, nó sinh trưởng trong vườn ngự uyển của hoàng cung, như thế đủ biết rằng, hoàng thượng, ngài phúc to bằng trời, đừng nói là người thế gian, mà ngay cả cây đào tiên trên trời của bà vương mẫu cũng không bì kịp nữa là !”
Vũ Văn Sĩ đang đắc ý nói, thì Thái Tông trầm mặt biến sắc, nói:
-         “Trước đây Ngụy công thường nhắc nhở ta nên tránh xa lời phụ họa của kẻ tiểu nhân, có thể ta không biết là ám chỉ ai, nhưng trong lòng đoán là nhà ngươi, nhưng lại sợ là không chính xác, bây giờ thì ta biết rõ rồi, kẻ tiểu nhân đó chính là nhà ngươi !”
                                     (Tùy Đường Gia thoại)
Suy tư:
     Người siểm nịnh mà gặp người ngay thẳng, thì đúng là...tổ trác, bởi vì như thế có nghĩa là họ đang đụng phải tảng đá sự thật, một tảng đá mà Đức Chúa Giê-su đã nói với Phi-la-tô: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”, không ai tông vào tảng đá mà lành lặn xương thịt, cũng vậy không ai chống đối sự thật mà tâm hồn được bình an, dù cho lắm mưu mô xảo trá, bày kế ngụy biện chống lại sự thật thì rồi cũng bị nát tan tâm hồn vì lo sợ bất an.
     Có nhiều người mang danh Ki-tô hữu nhưng cuộc sống không biểu hiệu được mình là người con của Chúa, lời nói và hành động của họ không đúng theo sự thật, họ thích nói theo những gì mình thích mà không kiểm chứng sự thật, họ ưa thổi phồng câu chuyện để lấy lòng cấp trên mặc cho sự thật bị méo mó.

     “Lạy Chúa Giêsu, có những lúc trong cuộc sống con đã vì lo mảnh cơm manh áo mà nói dối người này kẻ nọ, có những lúc vì muốn được lòng cấp trên mà con phải nói xấu anh em, thêm thắc những điều sai sự thật để hạ giá anh em của con. Xin Chúa dạy con biết yêu mến sự thật, dù sự thật có làm con bị người đời khinh rẽ, dù sự thật làm cho con mất tất cả tiền tài danh vọng, để con can đảm làm chứng cho sự thật giữa một xã hội mà sự thật như là một thứ đồ cổ trong ngăn tủ của thế gian- Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư