Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Lại bộc trực nữa rồi.


LẠI BỘC TRỰC NỮA RỒI
Tống Tế đi thi nhiều lần mà vẫn không trúng tuyển, cử chỉ hành động khiến cho người ta rất buồn cười.
Có một lần đi thi thơ phú, anh ta không chiếu theo luật gieo vần quy định để gieo vần, sau khi thi xong, giậm chân đấm ngực cảm khái nói: “Tống Ngũ lại bộc trực tùy ý nữa rồi !” do đó mà nổi tiếng.
Về sau lễ bộ đăng báo theo thứ tự mà chọn, Đường Đức Tôn liền hỏi trước: “Lần này Tống Ngũ tránh được bộc trực tùy ý rồi sao ?”
                               (Sứ bộ Đường quốc)
Suy tư 72:
     Cuộc đời là một trường thi không định kỳ hạn, mỗi giây mỗi phút đều có vinh và có nhục, có tiếng khóc và có nụ cười, có hy vọng và có thất vọng, nhưng mọi người ai cũng có giới hạn của mình.
     Cuộc đời là một thao trường mà mọi người phải chạy, nhưng chỉ có một phần thưởng cho người đến đích trước, như thế không có nghĩa là chấm hết cho những người thất bại, nhưng tình thương của Thiên Chúa đã biểu lộ ra rất rõ ràng trên thao trường, đó là Ngài thích sự cố gắng của mọi người, cố gắng vươn lên.
     Cuộc đời là một thao trường, đời sống tâm linh của mỗi người cũng là một thao trường, nhưng trên trường đua của đời sống tâm linh, thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn nhìn thấy bên trong tâm hồn của người thất bại là sự cố gắng vươn lên liên tục của họ.
     Thiên Chúa yêu thích sự cố gắng của chúng ta, đó là một tin vui và một hy vọng cho chúng ta là những người tội lỗi.
     Khi thất vọng là chúng ta có nguy cơ đánh mất phần thưởng đời đời.

    
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.  
dịch và viết suy tư