Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Không lẽ không sống được sao ?


KHÔNG LẼ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC SAO
Ngải Tử rất mê uống rượu, không ngày nào mà không say, các môn sinh cùng bàn luận với nhau:
-         “Nói thẳng thì không hiệu quả, chỉ có cách là dùng những ví dụ nguy hiểm để dọa thầy, may ra để thầy không dám uống rượu nữa”.
Một hôm, Ngải Tử sau khi uống nhiều rượu thì lại say, ói cả ra đất, các môn sinh bèn ngầm lấy ruột heo bỏ vào trong thức ăn mà ông ta vừa ói ra, và để cho ông ta xem thấy và khuyên bảo ông ta:
-         “Mỗi một người đều cần phải có lục phủ ngũ tạng mới có thể sống được, bây giờ vì thầy uống rượu mà ói ra một tạng, chỉ còn bốn tạng thì làm sao mà có thể sống được chứ ?”
Ngải tử nhìn nhìn đống đồ dơ mới ó ra, cười nói:
-         “Đường Tam Tạng còn có thể sống, ta còn nhiều hơn ông ta một cái, không lẽ không thể sống được hay sao ?!”
                                     (Ngải Tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Đem chuyện không có ra mà dọa một ông thầy thông minh thì có nước mà...chạy làng, bởi vì thầy thì dĩ nhiên phải giỏi hơn trò.
     Có nhiều đứa con hù dọa bố mẹ: “Nếu không mua cho con cái di động thông minh thì con sẽ bỏ học mà đi bụi...”
     Có nhiều cặp tình nhân đem cái chết ra hù dọa nhau: “Nếu em không yêu anh thì anh sẽ chết trước mặt em bây giờ...”
     Có nhiều bổn đạo lợi dụng đục nước thả câu, hù dọa tố cáo cha sở của mình nơi công an phường xóm, vì quyền lợi cá nhân của họ bị cha sở và giáo dân lấy lại cho nhà xứ...
     Có nhiều tín hữu hù dọa Thiên Chúa: “Đếch thèm đi lễ, coi có Chúa nào phạt không ?”
     Hù dọa là biểu hiện một tâm hồn bất an, nhỏ nhen và không ngay thẳng, chỉ có con cái ma quỷ mới hù dọa nhau, chứ người Ki-tô hữu thì chỉ có cầu nguyện cho nhau, giúp nhau thăng tiến và cùng nhau phục vụ Chúa trong mọi người mà thôi.

     Khuyên bảo một người bằng lời nói thành thật và cuộc sống tốt lành thì hiệu quả gấp ngàn lần hù dọa...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư