Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Bí quyết thành công


BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
Thầy giúp xứ rất ngưỡng mộ cách điều hành giáo xứ của cha sở, bèn hỏi ngài có bí quyết quyết gì ?
Cha sở cười trả lời:

-         “Bí quyết thứ nhất là cầu nguyện; bí quyết thứ hai là có thì nói có không thì nói không; bí quyết thứ ba là sống đơn sơ vui vẻ với hết mọi người.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.