Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Trương uống Lý say


TRƯƠNG UỐNG LÝ SAY
Quách Phi là người rất có tài năng và học vấn, mà lại rất là siêu thoát.
Một đêm nọ vừa xuất hành, thì có một tên say rượu nắm áo kéo lại nói là Quách Phi say. Việc này giằng co ồn ào đến sáng, thái thú đến hỏi và ra lệnh nói rõ họ tên, Quách Phi cười nói:
-         “Trương công uống rượu, Lý công say, Quách Phi cũng say”.
Thái thú rất hồ hởi, ra lệnh làm bài phú:
-      “Trương công uống rượu Lý công say”.
Quách Phi tuột miệng nói ra:
-         “Có những việc không thể trắc nghiệm được, con người ta đề phòng khi việc chưa xảy ra. Trương công uống rượu, mà nơi Thanh Hà thì bố vợ đang nâng cốc vui với nhạc, lại nghi cho công tử đã say mèm nơi Lũng Tây”.
Thái thú cười lớn hả hê, tha cho họ Quách đi.
                              (Thuẩn Trai Nhàn Hiền)

Suy tư:
     Có người hay tránh tội và đổ tội cho người khác, có người hay nghi ngờ người khác vì tính đa nghi như Tào Tháo của mình, cho nên, người hay nghi ngờ người khác là người sẵn sàng bán đứng anh em.
     Ki-tô hữu là người có bổn phận đem tin vui của Phúc Âm đến cho mọi người, nên họ không nghi ngờ người này tốt người kia xấu, họ chỉ biết rằng, tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, cho nên họ đem lòng thành thật ra mà đối xử với mọi người, đó chính là một phương pháp hay trong một xã hội mà niềm tin giữa người với người không còn nữa.
Khi giữa con người với nhau không còn có sự tín nhiệm nữa, thì người ta Ki-tô hữu đem niềm tin của mình đến cho họ bằng cách ăn nết ở của mình, bằng sự yêu thương và tha thứ của mình, thì danh Thiên Chúa sẽ được biết giữa muôn dân rồi vậy...
Không có chuyện người này uống rượu mà người kia say, nhưng hể con cái uống rượu thì cha mẹ đau lòng, hoặc là chồng say sưa rượu chè thì vợ con chết điếng trong lòng là chuyện có thật...

Khi chúng ta phạm tội thì Thiên Chúa đau lòng nhất, đó là một sự thật.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư