Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Đã từng khơi thôngĐÃ TỪNG KHƠI THÔNG
Trước đây có người bán thuốc trị chai chân ở trong chợ, và để câu khách hàng, ông ta treo trước cửa một bảng quảng cáo, gọi là “cung ngự” (cung cấp đồ dùng cho nhà vua), mọi người đều chế giễu cái hoang tưởng của ông.
Về sau, chuyện này bay tới tai nhà vua, vua bèn bắt ông ta về triều và gia tăng thêm tội, nhưng sau đó thì khoan hồng cho ông ta cái tội ngu xuẩn.
Sau khi ở tù về, ông ta lập tức viết thêm bốn chữ:
-      “Đã từng khơi thông”...
                                                                (Trình Sứ)

Suy tư:
     Có những người sau khi ngồi tù trở về thì lại chai lì hơn, phạm pháp hơn, bởi vì họ nói đã cùi sợ thì gì lỡ loét, họ chưa được khơi thông.
     Có người sau khi phạm pháp, bị bắt quả tang thì “tởm” đến già, vì đối với họ, phạm tội là một điều ô nhục, nhất là khi bị bắt quả tang khi phạm tội, họ đã được khơi thông.
     Ai cũng muốn mình làm điều thiện –cho mình và cho tha nhân- nhưng cái ham muốn của giác quan nó lớn hơn cái cao thượng của tinh thần, nên thường là làm ngược lại những gì mình muốn. Đức Chúa Giê-su đã thấy  điều ấy và Ngài nhắn nhủ với các Tông Đồ và cũng là nhắn nhủ với chúng ta: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cảnh cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối” (Mt 26, 41).
     Người Ki-tô hữu tốt lành là người rất ý thức về hậu quả của tội lỗi, bởi vì tội lỗi làm mất ân sủng của Thiên Chúa trong tâm hồn họ, tội lỗi làm cho họ xa cách Thiên Chúa và không được hưởng sự sống hạnh phúc đời sau với Thiên Chúa trên Nước Trời, do đó mà họ mau mắn đi làm hoà với Thiên Chúa trong bí tích Giải Tội là máng chuyển ân sủng của Chúa xuống trên họ đã bị bịt kín sau khi phạm tội, thì giờ đây “đã được khơi thông” và họ lại vui sướng ngụp lặn trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.
     Tránh tội, xa lánh những dịp có thể làm cho chúng ta phạm tội sau khi xưng tội, đó chính là “đã được khơi thông” rồi vậy !

     Thiện tai, thiện tai...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư