Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Năm tai họaNĂM TAI HOẠ
Có một người trí thức và một phú ông nọ là bạn hàng xóm, người trí thức hâm mộ nhà hàng xóm sống giàu có no đủ. Một hôm, anh ta quần áo chỉnh tề đi qua nhà hàng xóm thỉnh giáo về sự giàu có.
Phú ông nói:
-         “Đây là chuyện của thần thánh, muốn được thì trước tiên phải trai giới ba ngày.”
Người trí thức nghe theo và làm ngay, mấy ngày sau lại qua yết kiến.
Phú ông bày ra cái bàn nhỏ cao, tiếp nhận lễ vật bái sư của người trí thức, và sau đó mời người trí thức tiến vào phòng, nói:
-         “Đại khái là như thế này: quy luật cầu cho được giàu có, đầu tiên phải xoá bỏ năm tai hoạ, nếu không xoá bỏ thì không thể cầu được phú quý.”
Người trí thức vội vàng hỏi danh mục của năm tai họa ấy.
Phú ông trả lời
-         Đó chính là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín mà mọi người trên thế giới đều coi trọng.
Người trí thức che miệng cười thầm mà bỏ đi.
                                                                (Trình Sứ)

Suy tư:
     Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, có thể nói được là năm cột trụ trong đời sống luân lý và nhân bản của con người, bất kỳ người Âu hay người Á, người tây phương hay người đông phương, tất cả đều coi trọng năm cột trụ này trong cuộc sống hằng ngày của họ.
     Không nhân là ác.
     Không lễ là loạn.
     Không nghĩa là phụ.
     Không trí là ngu.
     Không tín là phản.
Xoá bỏ đi năm cột trụ ấy thì mỗi người sẽ trở thành mafia cho xã hội, giàu có nhất nhưng bất nhân bất nghĩa nhất; xoá bỏ đi năm cột trụ ấy thì trở thành những con vật hung hăng, tuy sống chung với nhau nhưng tranh giành hơn thua, rình mò cắn xé nhau chỉ vì cục xương miếng thịt; xóa bỏ đi năm cột trụ ấy thì nhân loại đại loạn...
     Người sống có nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thì đã được gọi là thánh hiền ở trần gian, nhưng nếu nhân, lễ, nghĩa, trí, tín này mà được dọi sáng bằng tinh thần của Phúc Âm, thì không những trở nên thánh hiền mà thôi, nhưng còn trở nên vị thánh của Thiên Chúa ngay tại trần gian này, họ trở thành ánh sáng cho thế gian, trở nên men và muối cho đời...
     Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, của người Ki-tô hữu chính được thể hiện rõ ràng nhất trong đời sống đức tin của mình, đó là việc thường xuyên tham dự thánh lễ và suy niệm Lời Chúa trong cuộc sống đời thường của mình, bởi vì:
-      Không một linh mục nào thường xuyên cử hành thánh lễ mà lại phỉ báng Đức Chúa Giê-su trong cách sống của mình.

-      Không một người Ki-tô hữu nào tham dự thánh lễ mà lại sống như người không biết Đức Chúa Giê-su là ai.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư