Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Diệu kế sát sinhDIỆU KẾ SÁT SINH
Có một người luôn làm việc thiện, từ trước đến nay không dám sát sinh, khi quét nhà cũng tránh quét nhằm con kiến.
Một hôm, anh ta bắt được một con ba ba bên bờ sông, nghe nói ba ba có mùi vị ngon bèn muốn ăn, nhưng lại không dám tự mình sát sinh.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế vẹn toàn là: người làm việc thiện ấy nấu một nồi nước sôi, trên nồi gác một cần câu trúc nhỏ, sau đó rất mực trịnh trọng nói:
-         “Ba ba rất dễ thương ạ, người ta thường nói mầy trèo cần câu linh hoạt hơn cả loài khỉ, giờ thì để cho ta mở rộng nhãn giới, nếu mày trèo qua được, thì ta liền thả mầy đi”.
Con ba ba biết rất rõ là người làm việc thiện sẽ hại nó, nhưng vẫn cứ ôm một mối hy vọng, do đó tinh thần thêm hăng hái, bèn lấy hết sức lực, cẩn thận bò sang được bên kia.
Đến lúc này, đúng như người làm việc thiện dự liệu, hắn ta gấp gáp đổi giọng:
-         “Quả nhiên danh bất hư truyền ! Có điều là mới rồi ta nhìn không rõ, bây giờ mời mày trèo lại lần nữa !”             
                                                                (Trình Sứ)

Suy tư:
     Có những người “miệng niệm nam mô, nhưng trong bụng đầy những dao kiếm”; có những người miệng nói thần nói thánh rất hay, nhưng trong bụng thì luôn tìm cách để hại người; cũng có những người rất thích làm việc thiện cho người xa lạ, người ở đâu đâu xa lắc xa lơ, nhưng không bao giờ giúp đỡ anh em chị em ruột thịt trong nhà đang túng thiếu, ốm đau hoặc người hàng xóm lâm bệnh...
     Đức Chúa Giê-su đã kêu gọi chúng ta hãy cảch giác với những người kinh sư và biệt phái (Lc 20, 46-47), mà các kinh sư và biệt phái không phải là những người thích khoe khoang, thích làm điệu bộ bên ngoài sao, nhưng thật ra họ đã nuốt hết các tài sản của các bà goá và luôn tìm cách chỉ trích bắt bẻ những lời giảng dạy của Đức Chúa Giê-su ...
     “Lạy Đức Chúa Giêsu, đã rất nhiều lần chúng con đã đem lời của Chúa nói cho mọi người biết, nhưng chẳng có ai muốn nghe con nói; đã có rất nhiều lần chúng con đã đem câu chuyện Chúa chịu chết trên thánh giá để nói cho mọi người nghe, nhưng hình như chẳng ai muốn nghe cả...

Bây giờ thì chúng con hiểu rõ nguyên nhân tệ hại ấy, bởi vì chúng con chỉ nói mà không làm, chúng con chỉ kể mà không sống như câu chuyện mà chúng con biết, chúng con chỉ là những cái loa kêu to rỗng ruột không có nội tâm. Xin Chúa ban cho chúng con biết thực hành lời Chúa trước, sống lời Chúa trước khi nói lời Chúa và noi gương Chúa trước khi kể cuộc đời Chúa cho người khác nghe. Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư