Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Ăn tết

ĂN TẾT
 
 

      Giáo xứ có đông giáo dân, tết đến giáo dân tranh nhau mời cha sở đến nhà mình ăn cơm, nhưng ngài chỉ gật đầu nhận lời đến một vài gia đình quen biết ăn cơm dịp tết.

     Những giáo dân khác nói:

-“Cha sở chỉ chơi với nhà giàu”.
Nếu ngài từ chối tất cả lời mời thì ai cũng vui vẻ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.