Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

"Đô" nặng hơn tình cảm

“ĐÔ” NẶNG HƠN TÌNH CẢM
 
 

Trong giáo xứ có một vài người làm linh mục ở nước ngoài thì là chuyện đáng vui và hãnh diện, không có gì đáng nói.

Nhưng chuyện đáng nói là mỗi lần nếu linh mục ở Mỹ về thăm nhà, thì cha sở giáo xứ ấy trãi thảm đỏ ân cần mời ngài đến dâng lễ, đón tiếp từ ngoài vào trong rất long trọng; nhưng nếu linh mục từ xứ truyền giáo Taiwan về thăm nhà, thì ngài viện cớ là chính quyền khó dễ (và nhiều lý do khác) và không cho ngài dâng lễ trong giáo xứ của mình.

Cho nên có người nói: “Đúng là “đô” thì nặng hơn tình cảm."
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.