Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Thấy một mắt lưới

THẤY MỘT MẮT LƯỚI
 
Có một người bẫy chim đi giăng lưới, chim bay lại, thì bị bắt ngay.

Khi thu lưới để xem, thấy chim bị mắc bẫy chỉ ở trong một mắt lưới.

Thế là, trở về nhà làm một cái lưới chỉ có một mắt lưới, đem tấm lưới đi đến chỗ trước đây thiết kế lại, lòng tràn trề hứng thú chờ đợi. Nhưng, lần này dù là một con chim, anh ta cũng không thể bắt được.
(Thân Giám)

Suy tư:

     Lời Chúa là một tấm lưới không phải để bẫy chim hay nhốt mất tự do của con người, nhưng là để ngăn cản không cho quỷ dử rình mò cắn phá tâm hồn của con người.

Lời Chúa là một tấm lưới “đánh bắt cá người” đem về cho Thiên Chúa của thánh Phê-rô luôn thích hợp cho mọi thời đại, chứ không chỉ thích hợp cho một thời đại nào đó mà thôi đâu.

Mỗi một người Ki-tô hữu là một tấm lưới với nhãn hiệu được cầu chứng của Thánh Thần là yêu thương.

Bởi vì yêu thương thì “bắt” được nhiều tâm hồn về cho Thiên Chúa hơn là ghen ghét, bởi vì yêu thương thì “bắt” được nhiều “loại cá tâm hồn” hơn là kiêu căng hợm hĩnh.

     Cái lưới chỉ có một mắt lưới thì giống như người kiêu ngạo chỉ biết mình tài giải mà thôi, họ suốt đời sẽ không bắt được một tâm hồn nào về cho Thiên Chúa...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư