Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Bên trọng bên khinh

BÊN TRỌNG BÊN KHINH
 
 

      Trong giáo xứ có hai giáo dân -một người giàu và một người nghèo- qua đời cách nhau vài ngày.

     Cha sở ưu tiên dành cho người nhà giàu, ngày nào cũng có thánh lễ tại gia, ngài đổi luôn cả giờ lễ bình thường của giáo xứ để làm lễ cầu hồn (không phải lễ an táng) cho người nhà giàu. Người nhà nghèo cũng chết cách người nhà giàu chỉ một hai ngày, thì ngài không đoái hoài, giáo dân cảm thấy bức xúc bèn nhắc khéo ngài đi làm lễ cho người nhà nghèo, ngài viện nhiều lý do để không đi, sau cùng có lẽ lương tâm cắn rức nên ngài cũng đi dâng một thánh lễ.

Giáo dân nói với nhau: cầu xin Chúa đừng cho mình chết kề cận ngày với người nhà giàu.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.