Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Lợi tức cho nhà thờ

LỢI TỨC CHO NHÀ THỜ
 


      Nhà thờ xây kiểu hiện đại, nghĩa là có hai đường xe hơi chạy thẳng lên trước cửa nhà thờ khi có lễ hôn phối hay lễ an táng, giáo dân vui mừng vì tiện lợi ấy, nhưng lại buồn.

     Sao lại buồn ?

     Bởi vì cha sở cho người ta thuê tầng dưới nhà thờ để tổ chức đám cưới trùng với giờ lễ của ngày chúa nhật, bên trên thì thánh lễ, bên dưới thì hát hò ì xèo vì đang có tiệc đám cưới. Giáo dân phản ảnh thì cha sở nói: kiếm lợi tức cho nhà thờ.

     Đức Chúa Giê-su nói thật đúng: đừng biến nhà Cha Ta làm nơi buôn bán...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.