Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Giản Ung can gián

GIẢN UNG CAN GIÁN
 
 

     Trời khô hạn, Thục chúa Lưu Bị hạ lệnh cấm nấu rượu, nếu ai nấu rượu thì sẽ bị hình phạt.

     Có một tên quan hầu sục sạo nơi một nhà nọ thấy có đồ dùng để nấu rượu, mọi người đều đề nghị đem nhà ấy cùng với người nấu rượu xử phạt giống nhau, Lưu Bị đang suy nghĩ, Giản Ung trầm mặc không nói.

     Lúc ấy, một thanh niên đang đi trên đường cái quan, Giản Ung vội vàng nói với Lưu Bị:

-“Người ấy làm việc xấu cưỡng dâm phụ nữ, tại sao không bắt nó lại ?”

     Lưu Bị hỏi:

-“Làm sao ông biết được ?”

     Giản Ung trả lời:

-“Nó có dụng cụ dâm dục, giống như người có đồ dùng nấu rượu vậy”.

     Lưu Bị cười ha ha bèn ra lệnh xá miễn cho gia đình người có đồ dùng nấu rượu.
(Tam quốc chí)

Suy tư:

     Con người, vì là tạo vật bất toàn -bất toàn trong tư tưởng, bất toàn trong hành động, bất toàn trong lời nói- cho nên thường hay lấy cái bất toàn của mình để đoán xét, kết án người khác cách bất công.

     Người hay đoán xét kết án là người đầy ắp sự ghen ghét trong lòng, là người thường hay nghi ngờ thiện chí của người khác.

     Đức Chúa Giê-su –Đấng phán xét nhân loại- đã không phán xét luận tội ai khi họ chưa rời khỏi thế giới này, là để cho con người có cơ hội hối cải, làm lại cuộc sống mới trong tình yêu của Ngài...

Vậy thì tại sao tôi lại vội vả lên án, đoán xét, luận tội người anh em chị em của tôi, khi chính tôi cũng mang tội trong lòng ?
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư