Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Chửi mắng để chữa bệnh

CHỬI MẮNG ĐỂ CHỮA BỆNH
 
 

     Có một lần, Hoa Đà chữa bệnh cho anh lính gác của huyện, sau khi chẩn mạch thì biết anh ta bị nội uất, và cho rằng anh lính gác chỉ cần nổi nóng lên một chặp thì bệnh sẽ hết, thế là cố ý nhận rất nhiều tài vật của anh ta, nhưng không kê toa thuốc trị liệu.

     Chẳng bao lâu thì bỏ anh ta mà đi, còn viết để lại một bức thư chửi anh ta, quả nhiên anh lính gác rất giận dữ, kêu người đi giết Hoa Đà.

     Đứa con của anh ta hiểu biết sự tình, liền ngấm ngầm bảo người đừng đuổi theo Hoa Đà, anh lính gác càng giận dữ đến cực điểm, lập tức mửa ra mấy lít máu, cơn bệnh lập tức được lành.
(Tam quốc chí)

Suy tư:

     Chỉ có bác sĩ chuyên khoa mới biết rõ con bệnh của mình phải trị liệu như thế nào cho có hiệu quả, Hoa Đà là một vị lương y tài giỏi của Trung Quốc thời cổ.

Các linh mục Công Giáo cũng là những vị lương y tài giỏi chữa bệnh tâm hồn.

Có những tín hữu năm năm, mười năm, hai mươi năm và thậm chí mấy mươi năm chưa đi xưng tội, mặc dù họ vẫn giữ đạo, nghĩa là họ vẫn tham dự thánh lễ, đọc kinh sáng tối... Những tín hữu này thật sư đangỉ bị bệnh nội uất tâm hồn trầm trọng, bệnh nội uất của họ có thể là không bằng lòng ông cha sở của mình, có thể là mặc cảm khi đi xưng tội, có thể là quá kiêu ngạo, và cũng có thể là mất đức tin, vân vân và vân vân...

Đi xưng tội, tức là mình đi bác sĩ –cha giải tội- để xin ngài khám và chữa bệnh cho mình, việc tối cần thiết để được chữa lành bệnh, tức là để được tha tội, chính là lòng khiêm tốn và thống hối của chúng ta.

Khiêm tốn nghe lời dạy bảo của cha giải tội.

Khiêm tốn thực hành việc đền tội.

Khiêm tốn để nhận ra mình là một tội nhân cần sự tha thứ của Thiên Chúa...

Tôi là linh mục của Đức Chúa Giê-su, tôi thay mặt Ngài để tha tội cho anh chị em tôi, do đó, chính tôi cũng cần phải có thái độ khiêm tốn trong khi cử hành bí tích hoà giải. Khiêm tốn để nhận ra mình là khí cụ bất toàn của Thiên Chúa, khiêm tốn để cảm thông và chấp nhận những tội lỗi của hối nhân, như Đức Chúa Ki-tô đã chấp nhận gánh vác tội lỗi của nhân loại và của tôi.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư