Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Ngoằn ngoèo vạn lý

NGOẰN NGOÈO VẠN LÝ
 
 

Có người giễu cợt nói Châu bộc xạ lúc nói chuyện cười đùa với bạn bè, thì thế nào cũng kẹp vào một vài lời nhơ bẩn.

Người khác phê bình ông ta nói chuyện không có chứng cớ, Châu bộc xạ thản nhiên nói:

-“Châu mỗ tôi giống như trường giang vạn lý, lẽ nào không vạn lý ngoằn ngoèo sao ?”
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Đức Chúa Giê-su đã quở trách những người Pha-ri-siêu:“Cây mà tốt thì quả cũng tốt ; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc kia, xấu như các ngươi, thì làm sao nói điều tốt được ? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”.

Cũng vậy, người luôn luôn bất mãn với hiện tại, bất mãn với công việc, bất mãn với mọi người thì bất kỳ ở đâu họ cũng đều có thể thốt ra những lời bất mãn, chỉ trích người này, phê bình việc nọ...

     Có hai hạng người dễ dàng sinh ra bất mãn :

-Một là hạng người có tính kiêu ngạo, bởi vì khi họ làm việc gì được một vài người khen ngợi, thì họ tự mãn chỉ trích người này ngu kẻ khác dốt...

-Hai là hạng người có tính hay phê bình và bất mãn, vì kiêu ngạo nên sinh ra bất mãn, bất mãn thì  sinh ra phê bình...

     Cả hai hạng người này đều có một tâm hồn không được bình an, bởi vì tính kiêu căng và hay chỉ trích đầy ứ cả trong tâm hồn họ, nên tràn cả ra ngoài nơi mỗi lời nói của họ, vì “lòng có đầy, miệng mới nói ra”.

Cả hai hạng người này đều tội nghiệp vì họ không nhận ra giới hạn của mình, cũng không nhận ra ưu điểm nơi người khác, nên tâm hồn họ mãi cứ cong queo ngoằn ngoèo vạn lý không thẳng được.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư