Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Tự mình làm bí mình

TỰ MÌNH LÀM BÍ MÌNH
 

 

Vương Cung muốn mời Giang Lư Nô làm trưởng sử quan .

Sáng sớm liền đi đến nhà họ Giang, nhưng họ Giang còn ngủ chưa dậy, một lúc sau mới dậy, nhưng cũng không nói chuyện với Vương Cung, chỉ kêu đầy tớ đem rượu lại, nhưng mà tự rót tự uống.

Vương Cung thấy Giang có khí phách lớn mà phóng khoáng như thế, bèn cười lớn nói:“Sao anh lại uống một mình vậy ?”

Giang nói:

-“Anh cũng muốn uống rượu sao ?” bèn kêu người rót rượu cho Vương Cung.

Vưong Cung uống xong rượu liền đi tiểu tiện, chưa ra khỏi cửa, họ Giang chế nhạo nói:

-“Người tự mình ăn uống vốn là người tự mình làm bí mình vậy !”
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Không phải tất cả những người cùng đồng bàn với mình đều là bạn hữu của mình, bởi vì có những người mượn hơi men để chửi rủa bạn bè cùng mâm, có người sau khi nhậu nhẹt xong thì nói xấu bạn bè không chừa một từ nào mà không nói.

Cũng vậy, không phải tất cả những ai đi rước lễ đều là người sạch tội và là bạn hữu của Thiên Chúa ! Thánh Gioan Tông Đồ đã chỉ cho chúng ta thấy những kẻ phản Ki-tô xuất hiện lan tràn trên khắp thế gian, họ lợi dụng sự tin tưởng đơn sơ của người tín hữu để mê hoặc họ đi theo con đường bất chính, trái với giáo lý của Giáo Hội. Những kẻ phản Ki-tô thường lấy Phúc Âm ra để chỉ trích Giáo Hội sai trong giáo lý, đi sai giáo huấn của Đức Chúa Ki-tô và các Tông Đồ, họ đi rước lễ chỉ là “rước lễ tượng trưng” mà thôi, cho nên họ không thể hiệp thông với Mình và Máu của Đức Chúa Ki-tô; họ giải thích “thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý” theo kiểu của họ, nên họ không đến nhà thờ và chỉ trích Giáo Hội xây nhà thờ to lớn, chê cười giáo hữu đến nhà thờ dự thánh lễ là lãng phí thời giờ quý báu...

Tôi cũng sẽ trở nên một tên phản Ki-tô khi tôi đi rước lễ trong tình trạng còn mang tội trọng, tôi cũng sẽ trở nên người xa lạ với Chúa, nếu tôi cứ mãi mãi chỉ trích Giáo Hội là Hiền Thê của Ngài và là Mẹ của tôi.

Bởi vì, không một hiếu tử nào lại chỉ trích và nói xấu mẹ của mình trước mặt thiên hạ.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư