Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Tên đẹp sau khi chết

TÊN ĐẸP SAU KHI CHẾT
 
 

Trương Lý Ưng sống rất là bừa bãi, được biệt hiệu là “Giang Đông bộ binh”.

Có người khuyên anh ta:

-“Lẽ nào anh bừa bãi vậy mãi sao, anh không muốn để lại một cái tên tốt đẹp sau khi chết sao ?”.

Trương Lý Ưng không một chút lưu tâm, nói:

-“Ngàn vạn cái tên tốt sau khi chết, cũng không bằng bây giờ một ly rượu ngon”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     “Hổ chết để da, người ta chết để tiếng”, nhưng thời bây giờ thì người ta không thèm để lại tiếng tốt sau khi chết, vì đối với họ, chết rồi thì “còn làm ăn gì được nữa”, cho nên người ta cứ sống phây phây trên đống tội và trong sự ác của mình.

     Cuộc sống của người Ki-tô hữu, không hệ tại việc sống để lưu lại tiếng tốt cho hậu thế, nhưng là “sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa”, mà sống cho Chúa thì không tìm hư danh, không làm việc tốt để lưu lại tên tuổi cho hậu thế, nhưng làm việc tốt là vì yêu mến Thiên Chúa qua mỗi một con người, qua mỗi sự việc mà họ tiếp xúc, làm việc... Việc làm của người lành thánh sẽ không bị quên lãng, mà Thiên Chúa thì không bao giờ “ủng hộ” việc ác, trái lại, Ngài luôn yêu thích điều lành và khuyến khích ban ơn cho người làm điều thiện, bởi vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.

     Các thánh khổ tu đã không muốn người ta khen mình, nên đã vào trong rừng sâu để tu đạo, vậy mà người ta vẫn biết và tôn vinh; các thánh tử đạo đã tuyên xưng đức tin của mình không phải để được khen, nhưng là để chứng minh niềm tin của mình vào Đức Chúa Ki-tô phục sinh, nên tên tuổi của các ngài đã được ngàn đời lưu danh...

     Người Ki-tô hữu của thời đại ngày nay cũng thế, thành tâm kính Chúa, thật sự yêu người, vui tươi sống đạo, chính là để tiếng tốt lại cho đời vậy.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư