Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Lời giáo huấn (2)


LỜI GIÁO HUẤN (2)


      Linh mục nghĩa phụ dạy bảo nghĩa tử của mình:
- “Khi con làm cha sở thì đừng vì giáo dân khen mình mà đến nhà họ ăn cơm khi họ mời; giáo dân nào hay góp ý cho con thì con đừng nghi kỵ và xa tránh họ, bởi vì người khen con là người sẽ chống đối con dữ dội nhất khi con không làm theo ý họ”.
Lời khuyên rất chí lý và thực tế vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.