Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Thất bại rồi lại thất bại


      THẤT BẠI RỒI LẠI THẤT BẠIỞ đất Ngô Hưng có một người tính cách rất bừa bãi buông thả tên là Trầm Triệu Khách.

Một lần nọ, sau khi say rượu thì gặp Vương Ước tại huyện Da, Trầm Triệu Khách mở to con mắt ra nhìn ông ta, nói:
- “Anh béo phệ giống như một thằng ngốc”.
Vương Ước phản bác nói:
- “Anh gầy nhom giống như một thằng điên”.
Trầm Triệu Khách vỗ tay cười lớn nói:
- “Ốm thắng mập, điên lại thắng ngốc, anh đã thất bại rồi lại thất bại !”
(Hài cự lục)

Suy tư:
     Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công.
Thất bại, nó sẽ là mẹ thành công đối với những người có ý chí, có quyết tâm, nhưng với những người không có ý chí, không có quyết tâm thì nó sẽ trở thành...mẹ của mọi thất bại mà thôi.
Nhà bác học Edison chỉ làm một thí nghiệm (thí nghiệm một loại accu mới) mà thôi, nhưng có tới 50 ngàn lần thất bại, để cho ngày hôm nay nhân loại hưởng thụ thành quả sản phẩm của 50 ngàn lần thất bại ấy của ông.
Trong cuộc sống của một đời người, ai cũng có ít nhất là một lần thất bại, chỉ một lần thất bại thôi cũng đủ khiến cho người ta chán nản và bỏ cuộc, và cũng chỉ một lần thất bại thôi, nó cũng sẽ làm cho người ta trở thành một vĩ nhân, bởi vì sự thất bại của một vĩ nhân thì khác với sự thất bại của một người không có ý chí : họ cố gắng vươn lên trong hi vọng.
Thất bại không có nghĩa là chấm hết. Nó sẽ chấm hết khi chúng ta buông xuôi, nó sẽ chấm hết khi chúng ta không còn ý chí, quyết tâm.
Đời sống của người Kitô hữu là những chuổi ngày phấn đấu vươn lên : phấn đấu với tội lỗi và những đam mê đồng lõa với nó ; vươn lên với những ước mơ thánh thiện của trời cao, do đó mà thất bại đối với họ chỉ là nhất thời, chỉ là những giai đoạn học lấy kinh nghiệm mà thôi.
Khi chúng ta đem hết sức lực của mình để làm việc mà không thành công thì đừng lấy đó làm nản lòng và cho là thất bại, nhưng hãy tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không nhìn xem chúng ta làm được hay không, mà là xem tâm hồn chúng ta có thật lòng làm vì Chúa hay không mà thôi, cho nên –cũng sự việc đó- trước mắt con người có thể là thất bại, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì lại là một thành công lớn : thành công của đức khiêm tốn và phó thác.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư