Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Nguyên tắc


NGUYÊN TẮC


Giáo xứ lớn, nguyên tắc của cha sở là:

Không trả lời di động nếu trên màn hình máy không hiện tên của người gọi.
Khách không quen là không tiếp.
Không giải tội ngoài giờ quy định.
Giáo dân bức xúc nói với nhau: cha sở chỉ vồn vã với những giáo dân quen thân, còn những giáo dân khác muốn gặp cha sở thì còn khó hơn gặp chủ tịch nước.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.