Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Nghèo


NGHÈO
      Giáo dân thấy cha sở khi làm lễ thì cứ mặc áo lễ đã bạc màu nhàu nát, áo trắng dài thì vàng ố, đi đôi dép da mòn đế, bèn hỏi cha sở:
-         “Cha không có áo lễ và đôi giày mới để làm lễ sao ?”
Cha sở trả lời:
-         “Các ông bà thấy đó, linh mục nghèo như tôi thì tiền đâu mà mua áo lễ và giày dép mới chứ !”

Giáo dân to nhỏ với nhau: cha sở giàu thấy mồ, đi xe đời mới, dùng iphone đời mới, đi chơi thì diện đồ láng cóng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.