Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Tôn trọng và lịch sự


TÔN TRỌNG VÀ LỊCH SỰ
Linh mục nghĩa phụ đi nước ngoài tham dự lễ phong chức linh mục của nghĩa tử mình, trong bữa cơm thân mật cùng với vài người bạn của tân linh mục, có một linh mục bản xứ cũng được mời. Mọi người ăn uống vui vẻ dùng tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) để nói chuyện với nhau, mà không để ý đến vị linh mục bản xứ không hiểu tiếng Việt đang ngồi cùng bàn.
Cơm xong, linh mục nghĩa phụ nói với nghĩa tử (tân linh mục) của mình:
-         “Khi nào con mời các cha các thầy của mình (người Việt) ăn cơm, thì có lẽ không nên mời người bản xứ cùng tham dự, bởi vì các con chỉ dùng tiếng Việt nói chuyện với nhau nên họ không hiểu các con nói gì, bố thấy cha ấy ngồi ăn uống gượng gạo không nói một câu nào. Con phải tôn trọng họ và cũng là phép lịch sự, các con phải nói tiếng bản xứ với họ, vì các con ai cũng nói rành tiếng bản xứ của họ, như thế họ mới tôn trọng và đánh giá cao sự hiểu biết của con”.

Lời dạy thật chí lý.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.