Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


85.    SẼ KHÔNG THIẾU KHÁCH

Trương Toản và Hà Kính Dung cùng nhau làm việc trong sứ bộ, nhưng chí hướng thì không giống nhau.

Hà Kính Dung lấy con gái lớn của Lương Võ đế làm phò mã và có quyền thế, khách khứa đều nịnh nọt lấy lòng ông ta và có rất nhiều người kề cận bên cạnh ông ta, mà người đi bên cạnh Trương Toản thì lại lèo tèo thưa thớt.

Từ đó về sau, Trương Toản bèn không tiếp khách, mỗi khi có khách đến thì nói: “Tôi sẽ không thiếu khách như Hà Kính Dung.” để từ chối tiếp khách.

(Cổ kim tiếu sử)

 

Suy tư 85 :

Ở đời có nhiều hạng khách: khách đến cầu thân, khách đến để ăn nhậu, khách quen, khách sơ giao, khách hiếu kỳ mà đến, khách đến để nịnh bợ, khách đến để cậy nhờ, khách quý, khách sang, khách hèn.v.v… và còn nhiều loại khách khác với những mục đích khác nhau…

Khách nào cũng là khách, nhưng con người ta thường hay phân biệt thành từng hạng để đối xử cho đúng với mức độ đáng kính trọng của khách, cho nên vẫn còn có nhiều vị khách cúi đầu lòn cúi, và vẫn còn có những vì khách vị danh dự sĩ diện mà không làm khách dù được mời…

“Khách nào cũng là khách của mình”, đó phải là lời nói tự trong tâm của người Ki-tô hữu, bởi vì dù họ có đến làm khách với mục đích gì chăng nữa thì họ cũng vãn là khách của mình, nhưng quan trong hơn chính là người Ki-tô hữu luôn nhìn thấy Đức Chúa Giê-su trong người khách đến nhà mình, do đó từ cung cách phục vụ cho đến lời ăn tiếng nói đều phản ảnh lại tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa Giê-su đã làm khách đi đường với hai môn đệ thành Em-mau, Đức Chúa Giê-su cũng đã làm khách nơi nhà của chị em bà Martha, Đức Chúa Giê-su cũng đã làm khách nơi nhà thu thuế Gia-kêu, Ngài cũng làm khách nơi nhà nhạc mẫu của thánh Phê-rô, và cuối cùng với ý nghĩa lớn lao nhất là Đức Chúa Giê-su cũng đã làm khách lưu đày ở trần thế này trong suốt ba mươi ba năm…

Khách là phản ảnh lại hình ảnh của Đức Chúa Giê-su sống tại trần gian, cho nên có những lúc chúng ta “trách” Đức Chúa Giê-su vì Ngài không để cho chúng ta có cơ hội tiếp đón Ngài như chị em Martha, như Gia-kêu lùn.v.v… nhưng thật ra chính Đức Chúa Giê-su đã tạo rất nhiều cơ hội để chúng ta tiếp đón Ngài, Ngài chính là những người khách đủ hạng người trong xã hội đang đến nhà chúng ta mỗi ngày ấy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)