Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Bà cố

BÀ CỐ
 
 

      Bà cố thấy cha về thăm mừng lắm hỏi:

-      “Cha ngồi máy bay có mệt không ?”

Cha cười ha ha làm bộ nhìn quanh rồi hỏi lại:

-      “Cha nào, ở đây có cha nào đâu ?”

Bà cố cười móm mém:

-      “Thì cha đó”.

Cha cười nói: “Ở đây chỉ có mạ và con mà thôi”.

     Bà con anh em chị em cháu chắt cùng cười vui vẻ.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.