Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Một thánh lễ

MỘT THÁNH LỄ
 
 

     Cha đi tu trong một hoàn cảnh khó khăn với một gia đình nghèo, nhìn thấy ba mạ nghèo và các anh chị em khổ cực, cha muốn thôi không đi theo con đường tu trì nữa.

     Bà cố động viên, nói: “Mạ chỉ cần thấy con làm linh mục và dâng thánh lễ một lần là mạ mãn nguyện lắm rồi”.

     Chúa đã nhậm lời của bà cố và thưởng cho bà cố  nhiều gấp bội, không những thấy con trai mình làm linh mục dâng một thánh lễ mà thôi, mà 5 năm sau đó, Chúa mới gọi ông bà cố về với Ngài.

     Tình thương của Chúa quảng đại hơn mình tưởng nhiều.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.