Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Ông trùm

ÔNG TRÙM
 

 

     Trước thánh lễ. mấy ông trùm đi quanh nhà thờ nạt nộ, bạt tai “đuổi” các em nhỏ vào nhà thờ.

     Giữa thánh lễ, khi cha giảng thì các ông trùm ngồi ngoài nhà thờ hút thuốc, nói chuyện nhậu nhẹt, nói xấu người này người nọ...

     Khi cha cho rước lễ, các ông trùm sắp hàng vào rước lễ sau cùng.

     Thánh lễ kết thúc, các ông trùm chạy đến vây quanh cha sở, nói: “Cha, cha làm lễ mệt không ?”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.