Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Giúp đỡ

GIÚP ĐỠ
 
 
 

     Tân linh mục buồn buồn nhận những món quà mà bà con thân nhân, và bạn hữu tặng ngài trong ngày lễ Mở Tay (tạ ơn).

     Bởi vì khi ngài làm thầy thì gia đình quá cực khổ, cơm ăn không no, thiếu thốn mọi sự mà chẳng có ai hảo tâm giúp đỡ để ngài học hành, ngoại trừ cha nghĩa phụ.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.