Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Hội đời đời


HỘI ĐỜI ĐỜI
 
 

     Người anh họ khoe với cha:
-      “Anh mới gia nhập hội đời đời…”
Cha ngạc nhiên vì cái tên “hội đời đời”, người anh giải thích:
-         “Vào hội đời đời là đóng tiền nguyệt liễm để sau khi chết thì có cha làm lễ, khỏi sợ không ai xin lễ cho mình”.
Cha lẩm bẩm: kỳ cục.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.