Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Hai mặt

HAI MẶT
 
 

     Ngài là một linh mục nhìn bên ngoài thì dễ thương, đẹp trai và có tài, mọi người trong giáo xứ đều coi ngài là thần tượng, có thánh đức. Nhưng sau đó thì mọi người lại xì xầm phê bình và chê trách ngài, bởi vì ngài quá coi trọng mình mà khinh thường người khác.

     Giáo dân nói: “Không ngờ...”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.