Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Mặc ngược áo lông gánh cỏ

MẶC NGƯỢC ÁO LÔNG ĐỂ GÁNH CỎ
 
 

Thời xưa người ta mặc áo lông da thú, tức là áo mặc bên ngoài của các triều đại.
Một hôm, Ngụy Văn hầu đi du ngoạn bên ngoài, trên đường đi thì thấy một người gánh một gánh cỏ, người ấy mặc ngược cái áo lông thú. Văn hầu cảm thấy rất lạ, bèn hỏi:
- “Tại sao anh đem cái áo lông mặc ngược lại vậy ?”
Người ấy trả lời:
- “Tôi rất quý lông phủ trên cái áo da, vì sợ nó cọ xát mà hư, do đó mà tôi đem nó mặc ngược lại”.
Văn hầu cười nói:
- “Cỏ rơm mà anh gánh đó đã làm hư cái áo lông thú của anh rồi, anh coi  lông thú dài trên áo ấy đâu cả rồi ?”
(Tân Tự)

Suy tư:

     Không ai mặc áo ngược mà đi ra đường, càng không ai mặc áo ngược mà đi dự tiệc cưới, vì như thế người ta sẽ cười cho và chế giểu là con người luộm thuộm, cẩu thả, bừa bãi.

Tham dự tiệc cưới Nước Trời thì càng quan trọng hơn, tôi cần phải mặc chiếc áo trắng tinh tuyền của Bí Tích Rửa tội để đi tham dự, có nghĩa là tâm hồn tôi cần phải sạch tội trọng, bởi vì khi phạm tội là tôi đã đem chiếc áo trắng tinh tuyền của Bí tích Rửa tội mặc ngược lại, và lúc đó chẳng còn ai nhận ra tôi là người Ki-tô hữu nữa, bởi vì những dục vọng, kiêu căng, ghen ghét, ích kỷ, thù hận của tôi đã làm hoen ố tâm hồn –vốn rất trắng trong- đã được Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su Ki-tô rửa sạch.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư