Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Ai gần ai xa

AI GẦN AI XA
 
 

Có một lần tiểu thái tử Tư Mã Chiêu chơi đùa trước mặt phụ thân là Tấn Nguyên đế, vừa đúng lúc ở Trường An sai người đến, phụ thân hỏi nó:

-“Mặt trời và Trường An nơi nào ở gần chúng ta ?”

Tư Mã Chiêu nói:

-“Trường An gần, từ trước đến nay chưa nghe ai nói có người từ mặt trời mà đến, Trường An không phải có người đến sao ?”

Ngày hôm sau, Tấn Nguyên đế tổ chức yến tiệc, trước mặt mọi người, lại hỏi nó câu hỏi như đã hỏi trước. Tư Mã Chiêu nói:

-“Mặt trời gần“. Phụ thân nó mặt mày biến sắc.

Tiểu thái tử lấy tay chỉ chỉ mặt trời nói:

-“Ngẩng đầu lên thì thấy ngay mặt trời, nhưng nhìn không thấy Trường An, như thế thật rõ ràng, mặt trời ở gần chúng ta”.

Nguyên đế không thể nín cười được !
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Lý sự của trẻ con thì chỉ có trẻ con cho là đúng: ngẩng đầu lên liền thấy ngay mặt trời, tức là mặt trời ở gần mình, nhìn không thấy Trường An, tức là Trường An ở cách xa mình. Đúng là lí sự của con nít và rất...phản khoa học tự nhiên.

     Trong đời sống tâm linh cũng có những người công giáo lý sự như trẻ con: “Chúa và Mẹ ở đâu không thấy, chỉ thấy đói trước mắt, lo ăn chưa xong hơi đâu mà đi lễ với đi nhà thờ !” Đúng là lí sự của những người không nhiệt tâm yêu mến Chúa và rất...phản giáo lý Công Giáo.

     Lâu nay chưa từng thấy ai đi lễ nhà thờ mà chết đói bao giờ, cũng chưa thấy ai thấy được Chúa Mẹ rồi tự nhiên giàu có lên. Không thấy Chúa Mẹ là vì đức tin của chúng ta còn yếu, lòng thành kính của chúng ta không đủ để nhìn thấy Chúa Mẹ trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Mở mắt ra là nghĩ đến chuyện ăn uống đói no, nhắm mắt lại cũng thấy đói no ăn uống, thì làm sao mà thấy Chúa Mẹ được !

     Giáo Hội dạy cho chúng ta biết Chúa ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, nơi con người, và đặc biệt là ở trong tâm hồn của chúng ta, vậy thì làm sao lại nói là không thấy Thiên Chúa chứ ? Thánh Au-gút-ti-nô nói:“Bạn hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, hãy hỏi vẻ đẹp của biển cả, hãy hỏi vẻ đẹp của không khí đang giãn nở và trải rộng, hãy hỏi vẻ đẹp của bầu trời ... và hãy hỏi tất cả những thực tại này. Tất cả sẽ trả lời bạn rằng : ‘Bạn hãy nhìn, chúng tôi đẹp’. Vẻ đẹp của chúng tôi là một lời tuyên xưng...” Vũ trụ tuyên xưng điều gì, thưa tuyên xưng có một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và yêu thương mọi loài.

     Đức tin của tôi sẽ có vấn đề, nếu lúc nào tôi cũng cứ nghĩ đến làm sao có thức ăn, làm sao có đồ mặc, mà quên mất Đấng ban phát thức ăn và mọi thứ cần dùng cho tôi đang ở trong tôi.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư