Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Giàu có

GIÀU CÓ
 
 

      Một linh mục ngoại quốc nói với một linh mục người Việt:

-“Các gia đình người Việt các anh, hình như nhà nào có người làm linh mục là trở nên giàu có nhất, dù là ở Mỹ hay ở Việt Nam, tôi không hiểu tại sao !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.