Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Sự thản nhiên của Dật Thiều

SỰ THẢN NHIÊN CỦA DẬT THIỂU
 
 

Lúc Hy Giám ở thủ đô có sai một môn sinh đến chỗ ở của Vương thừa tướng để tìm chàng rể.

Thừa tướng nói với sứ giả của Hy Giám:

-“Ông có thể đi đến nhà ngang phía đông tùy ý chọn lựa.”

Sau khi xem qua, môn sinh trở về bẩm với Hy Giám:

-“Các nhi lang của Vương gia đều giỏi, chỉ có điều là sau khi nghe nói có người đến tìm chàng rể, thì đều cố ý làm ra vẻ trang trọng. Nhưng lại có một nhi lang không như thế, chàng ta hình như không nghe biết việc chọn tìm chàng rể, vẫn thản nhiên nằm bên trong”.

Hi công cảm khái phấn khởi, vỗ bàn nói:

-“Chọn người thản nhiên”.

Về sau, người ấy chính là Vương Nghĩa Chi.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Trong Tin Mừng của mình, thánh sử Mát-thêu đã dành hẳn một trang “cho” Đức Chúa Giê-su để Ngài quở trách những kinh sư và người Pha-ri-siêu. Ngài quở trách họ, vì họ sống không đúng thực với lời họ giảng dạy cho dân chúng; Ngài trách mắng họ, vì họ chỉ nói mà không làm; Ngài quở trách họ, vì họ thích đi nghênh ngang giữa đám đông dân chúng ra vẻ...ta đây.

     “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” Cái mả tô vôi thì ai cũng biết không có gì lạ, nhưng một con người trở thành cái mả tô vôi thì thật khủng khiếp, bởi vì họ dùng một thứ đạo đức giả làm bình phong che giấu tội ác, lấy sự nhã nhặn, niềm nở bên ngoài để che giấu thù hận bên trong; lấy sự khiêm tốn giả tạo để che lấp tính kiêu căng, lấy yêu thương dối trá để tô vẽ bộ mặt bên ngoài cho “hợp nhãn” với mọi người, nhưng bên trong thì đủ mọi thứ xấu xa đê tiện...

     Người ta sẽ gọi tôi là cái mả tô vôi, nếu tôi sống không trung thực với mình, nếu tôi giữ đạo bên ngoài cho có lệ, nếu tôi...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư