Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Nộp thuế nhà thờ

NỘP THUẾ NHÀ THỜ
 
 

      Nhà thờ còn tốt đẹp khang trang, ở nhà quê nằm mơ cũng không được một ngôi nhà thờ như thế, nhưng cha sở nói vì nhu cầu mục vụ nên cần phải xây lại nhà thờ và các phòng ốc khác cho “hoành tráng” hơn.

     Thế là những gia đình có con em đi lao động nước ngoài lại “cày” thêm, để có tiền gởi về cho gia đình nộp cho cha sở xây nhà thờ…
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.