Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Âm thanh từ đâu mà đến


ÂM THANH TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN
Giáp hỏi Ất:
-         “Gỗ đánh vào chuông đồng thì phát ra âm thanh, vậy, âm thanh này là do khúc gỗ mà ra hay là từ đồng mà phát ra ?”
Ất trả lời:
-         “Âm thanh đương nhiên là do đồng mà phát ra, nếu anh dùng khúc gỗ mà đánh vào bức tường thấp thì sẽ không có âm thanh”.
Giáp nói:
-         “Chưa chắc, dùng khúc gỗ mà đánh vào giữa nén bạc, thì cũng sẽ không phát ra âm thanh”.
Ất không phục, nói:
-         “Chuông là vật trống rỗng, nén bạc là vật đặc, nói chính xác hơn, âm thanh phát ra từ trong vật trống rỗng”.
Giáp phản bác nói:
-         “Dùng gỗ hay bùn làm cái chuông, thì cũng có thể phát ra sao ?”
Hai người tranh cãi mãi không thôi cho đến khi khàn cả cổ, nói không ra tiếng mới hết tranh cãi.
                                          (Lục Nhất bút kí)

Suy tư:
     Có những cuộc tranh cãi sau khi kết thúc thì chỉ có hận thù; có những cuộc tranh cãi sau khi kết thúc thì chỉ có chia tay đường ai nấy đi; có những cuộc tranh cãi sau khi kết thúc thì chỉ có đau thương, bởi vì tất cả những cuộc tranh cãi ấy không có tình thương và chân lý, cũng có nghĩa là không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, bởi vì tất cả những cuộc tranh cãi ấy đều do quỷ kiêu ngạo hướng dẫn con người ta.
     Chúa Thánh Thần là chân lý, là sự thật, chống đối lại chân lý, cố tình chối bỏ sự thật là xúc phạm đến Thánh Thần.
Thấy những việc tốt lành của người anh em chị em làm cho mọi người, nhưng vì kiêu ngạo, vì ghen ghét, vì thù hận nên đã cố tình xuyên tạc sự thật nơi anh em chị em, thì đó không còn là xúc phạm đến người anh em chị em nữa, mà là xúc phạm đến Thánh Thần, là tố cáo và nhục mạ Thánh Thần, vì Ngài là tình yêu là chân lý và sự thật.

“Lạy Chúa Thánh Thần, trong cuộc sống của chúng con, chúng con đã nhiều lần vì kiêu ngạo và ghen ghét mà vu khống, cáo gian và nhục mạ anh em chị em của chúng con, như thế cũng có nghĩa là chúng con vu khống, cáo gian và nhục mạ Chúa, bởi vì Chúa là Thần Chân Lý, là Sự Thật và là Tình Yêu mà Đức Chúa Giê-su đã chỉ dạy cho chúng con biết. Xin Chúa ban cho chúng con được biết luôn yêu mến sự thật, nhất là những sự thật nơi việc làm của người anh chị em chúng con, để tình yêu của Chúa được tỏa lan đến mọi người. Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư