Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Lý tưởng và ý chí vĩ đại


LÝ TƯỞNG VÀ Ý CHÍ VĨ ĐẠI
Có hai người học trò, cùng nhau đàm luận về lý tưởng và ý chí vĩ đại của mình.
Một người nói:
-         “Cuộc đời tôi đều không được phú túc, cho nên tôi chỉ cần cơm ăn đủ no, ngủ đủ giấc là được rồi. Sau này, nếu một ngày nào đó tôi được giàu có, thì nhất định là ăn no xong liền ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn”.
Người học trò kia nói:
-         “Tôi thì không như anh, tôi nhất định phải ăn cho no, no rồi lại ăn, lúc nào có thời gian rỗi rãi thì mới đi ngủ”.
                                     (Đông Pha Chí Lâm)

Suy tư:
     Con người ta ai cũng có lý tưởng, có lý tưởng thì phải có ý chí, ý chí cần phải mạnh, phải cương quyết, và có những lúc phải “tàn nhẫn” với chính những ham muốn của mình, cũng có nghĩa là không nhượng bộ với những gì có thể làm chết đi lý tưởng của mình.
     Lý tưởng của hai anh học trò trên đây đúng là “vĩ đại”, vì không ai có thể ăn no rồi lại ngủ, ngủ no rồi lại ăn, và cũng chẳng có ai ăn no rồi lại ăn, chỉ có lúc rãnh ăn thì mới đi ngủ !? Lý tưởng này chỉ tổ hại nước hại dân và hại chính mình mà thôi.
     Lý tưởng của người Ki-tô hữu là đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người, đây không phải là lý tưởng trong mơ, nhưng là trong thực tế, thực tế qua cuộc sống của mỗi người Ki-tô hữu mang trên mình một sứ mệnh của Đức Chúa Giê-su: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo...”.
Chúng ta đi lễ nhà thờ, chúng ta làm việc lành phúc đức, chúng ta tránh tội.v.v.v...tất cả đều là để làm chứng cho mọi người biết trên vũ trụ này còn có một Thiên Chúa rất nhân từ yêu thương và hay thương xót. Lý tưởng này phải được bày tỏ ra trước mặt thiên hạ bằng lời nói và việc làm của chúng ta. Có người nói: “Đem Chúa đến cho mọi người là bổn phận của các linh mục, của các bà Sơ, chứ không phải của tôi”, vì suy suy nghĩ như thế nên cuộc sống của họ chưa phản ảnh lại tình yêu của Thiên Chúa, họ không thiết tha gì đến công việc của nhà thờ, họ không muốn đi lễ những ngày chủ nhật, và nghiêm trọng hơn, họ thường chê bai nhạo báng các mục tử của Giáo Hội, mà cụ thể là cha sở của họ, những người như thế, thì ngay cả họ cũng chưa có Thiên Chúa thì làm sao mà đem Chúa đến cho mọi người được chứ ?
     Giáo lý Công Giáo dạy rằng: “Tất cả những hình bóng báo trước của Giao Ước Cũ đã được hoàn tất nơi Đức Chúa Ki-tô. Ngài khởi sự cuộc đời công khai của Ngài, sau khi đã để cho thánh Gioan Tẩy Giả làm phép Rửa cho Ngài trong sông Gio-đan , rồi sau khi sống lại, Ngài đã trao sứ mạng cho các tông đồ: “Vậy anh em hãy đi, làm cho các dân tộc trở thành môn đệ Thầy bằng cách rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy cho họ tất cả những gì Thầy đã truyền cho anh em.”

     Như vậy, tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội thì đều có bổn phận phải đi rao giảng Tin Mừng và đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người, đó cũng chính là lý tưởng vĩ đại của người Ki-tô hữu vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư