Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Liên hoanLIÊN HOAN      

Một em bé gái nói với cha sở:
-         “Thưa cha gia đình con không có tiền để đóng góp, nên lần này con không được rước lễ vỡ lòng.”
Cha sở rất ngạc nhiên, hỏi ra thì mới biết là vì để cho thánh lễ Rước Lễ Vỡ Lòng được trang trọng và nhộn nhịp, các sơ phụ trách kêu các phụ huynh đóng góp một số tiền để chi phí trong thánh lễ và liên hoan.
Cha sở nói với sơ phụ trách:

-         “Đây là ngày lễ trọng đại đối với các em, sơ đừng bắt các em đóng góp gì cả, giáo xứ có bổn phận phải lo cho các em trong những dịp như thế.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.