Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Hành hương
HÀNH HƯƠNG
Cha sở muốn tổ chức cho giáo dân đi hành hương trong Năm Đức Tin để lãnh ơn toàn xá và để cho giáo dân có dịp gặp gỡ chia sẻ làm quen với nhau.
Ông trưởng ban hành giáo nói: “Thưa cha chỗ đó con đi hoài, cha đổi địa điểm hành hương khác đi.”
Bà trong hội Legio nói: “Thưa cha, chỗ đó không có gì vui cả, đồ ăn lại đắt đỏ nữa.”

Cha sở rất buồn nói với họ: “Các ông bà đi hành hương để lãnh ơn toàn xá hay là đi chơi, đi du lịch ?”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.